Geen widgets gevonden in de zijbalk

Bekijk de hele video op het kanaal van Universiteit van Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=_tf1FA3gqWE

De Vrije Universiteit Amsterdam wil met haar onderwijs en onderzoek bijdragen aan een betere wereld. De VU biedt kwalitatief hoogwaardig, betekenisvol en uitdagend (post) academisch onderwijs aan. Met haar onderwijs levert de VU een bijdrage aan de samenleving van nu en morgen door het opleiden van studenten voor betekenisvolle posities in de maatschappij.

De VU is een open organisatie die hun studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers vraagt om verder te kijken: verder dan het eigenbelang, verder dan het eigen vakgebied, verder dan het hier en nu.

Meer weten over de VU? Bekijk onze website https://www.vu.nl/nl/index.aspx en volg ons op deze sociale media:

Facebook: https://www.facebook.com/vuamsterdam/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/5570/
Twitter: https://twitter.com/vuamsterdam
Instagram: @vuamsterdam

—————————————————————————————————————-

Vrije Universiteit Amsterdam strives to contribute to a better world through her education and research. Vrije Universiteit Amsterdam offers high-quality, meaningful and challenging (post) academic education. With her education, the VU delivers a contribution to the society of today and tomorrow by educating students for meaningful positions in that society.

Vrije Universiteit Amsterdam is an open organization that invites her students, researchers, PhD’s and employees to look further: further than self-interest, further than their own field of expertise and further than the present.

Do you want to know more about Vrije Universiteit Amsterdam? Check our website https://www.vu.nl/en/ and follow us on social media:

Facebook: https://www.facebook.com/vuamsterdam/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/5570/
Twitter: https://twitter.com/vuamsterdam
Instagram: @vuamsterdam_international

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *