Geen widgets gevonden in de zijbalk

Baudet had in eerste termijn, op zijn typerende, nogal eigenzinnige wijze het verband gelegd tussen het afwijzen van het associatieverdrag door de meerderheid van de opgekomen kiezers, en de huidige problematiek in Oekraïne.
Bergkamp beweert nu in Tweede Termijn dat dit niet is besproken tijdens deze vergadering en dat het geen verband houdt met het onderwerp van dit debat.
Baudet is verontwaardigd, want in zijn beleving heeft hij het er wel over gehad, hij ziet het verband wel van de verkiezingen toen en het nu.
Wie heeft er gelijk? Twee verschillende belevingswerelden?

Om even nadere kennis over de materie te zoeken, deze quote van Wikipedia:
Het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne was een nationaal raadgevend referendum over goedkeuring door Nederland van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie, Euratom, hun 28 lidstaten en Oekraïne, de Wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160).[2]

Het referendum vond plaats in Nederland op 6 april 2016. De juridische basis voor het referendum was de op 1 juli 2015 aangenomen Wet raadgevend referendum. Zij maakt het mogelijk om een referendum aan te vragen over een reeds aangenomen wet, mits er door stemgerechtigden voldoende verzoeken worden ingediend. Actiegroep GeenPeil, een samenwerkingsverband tussen de website GeenStijl, het Burgercomité EU en het Forum voor Democratie, voerde actie om de benodigde verzoeken te verzamelen. In totaal werden 427.939 geldige verzoeken bij de Kiesraad ingediend, meer dan de benodigde 300.000.[3]

De datum van het referendum viel binnen de periode waarin Nederland voorzitter was van de EU.[4] Het referendum had een correctief karakter en was niet-bindend, maar inwerkingtreding van de goedkeuringswet na een afwijzing bij referendum zou opnieuw goedkeuring vereisen door de Tweede en Eerste Kamer.[5] De referendumvraag[6] luidde:

Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

61% van de opgekomen kiezers – 2,5 miljoen – stemden tegen de wet. De opkomst was 32%, waarmee de kiesdrempel gehaald werd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *