Geen widgets gevonden in de zijbalk

Het is zinloos als de regering er toch niet aan houdt, zoals de afgelopen 2 jaar veel te vaak is gebeurd……

Uit Opnemen van een algemene bepaling
30 maart 2022

11 gedachten over “Pittige discussies tussen Bosma (PVV) Sneller (D66) & Leijten (SP) over wijziging in grondwet.”
 1. Grappig weer dat snelle Jelle niet terugkomt op de uitspraak van ollungren die juist aantoont dat er geen democratie meer is in Nederland.

 2. Laat ik ook duidelijk zijn ik erken maar 1 autoriteit en dat is geen wereldse autoriteit. Als we het over grondrechten gaan hebben , dan zou ik zeggen dat ik een product van de natuur ben en het recht heb om uit deze natuur te nemen wat ik nodig heb om in leven te blijven en ik niemand wat verplicht ben. ook vrije wil is iets wat ons gegeven is en door niemand afgepakt zou mogen worden. Nu snap ik heus wel dat vrijheid altijd iets is wat bevochten heeft dient de worden en geen vrijheid zonder de middelen om deze af te dwingen. Vind dat geweld alleen maar toegestaan zou mogen zijn uit zelfverdediging , vraag is vind ik dat ik mij tegen de overheid zou moeten verdedigen. Mocht het nodig zijn ben ik gevaarlijker dan jullie allemaal bij elkaar,…..

 3. Standaard bij alle D66-ers; het licht brandt wel maar er is niemand thuis. Vrijwel allemaal typische gevalletjes Dunning Kruger

 4. zwz, wie speelt er nu nog mee met postcodeloterij, een grote zwendel, daar kun je straks beter 2 broden van betalen 🤔

 5. WAAROM NEDERLAND GEEN RECHTSGELDIGE GRONDWET EN STAATSHOOFD MEER HEEFT.

  Nederland bestaat vanaf 18 mei 1940 niet meer, wat zijn de gevolgen voor Nederland en uw positie?

  Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Op 13 mei 1940 zijn staatshoofd koningin

  Wilhelmina en de regering gevlucht naar Engeland. Daarmee hebben het Nederlandse staatshoofd en

  de regering artikel 21 van de Grondwet overtreden, waarin staat geschreven , Door artikel 21 van de Grondwet te overtreden heeft de Nederlandse regering zichzelf opgeheven.

  Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.

  Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.

  Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het

  Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag in

  het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen.

  Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in

  Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de regering zijn toegekend,

  overgenomen. Rijkscommissaris Seyss-Inquart had vanaf dat moment de plaats van Nederlands

  staatshoofd Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering overgenomen en moest als minister

  binnen het Hitler-kabinet de opdrachten van Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler uitvoeren. Vanaf dat

  moment was voormalig Nederland een provincie van Duitsland. Daarmee heeft koningin Wilhelmina

  afstand gedaan van de troon regering op 13 mei 1940 te vluchten naar Engeland) vrijwillig afstand heeft gedaan van de

  troon, betekent dat er na de tweede wereldoorlog een overeenkomst had moeten worden getekend

  tussen koningin Wilhelmina of haar gemachtigde Prins Bernhard met de Duitse generaal Johannes

  Blaskowitz waarin de troon weer aan Koningin Wilhelmina werd teruggegeven. Een dergelijke

  overeenkomst is nooit getekend.

  Er is op 6 mei 1945 enkel een overeenkomst getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz

  en de Canadese generaal Charles Foulkes in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van de toenmalige

  Landbouwhogeschool te Wageningen zonder dat daarbij Prins Bernhard was vertegenwoordigd. Deze

  overeenkomst betrof enkel de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland van de

  capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in Noordwest-Europa.

  Daarmee is in Nederland het Hitler-kabinet niet beëindigd.

  Omdat op 5 mei 1945 in Nederland het Hitler-kabinet niet is beëindigd en koningin Wilhelmina geen

  staatshoofd meer was kon ook niet worden overgegaan tot het uitschrijven van democratische

  verkiezingen voor het vormen van het naoorlogse kabinet. Om die reden heeft Wilhelmina, die geen

  koningin meer was, als geruisloze opvolger van Adolf Hitler, op 24 juni 1945 de minister-president en

  de ministers in het eerste naoorlogse kabinet ‘Schermerhorn-Drees’ zelf benoemd. Dit kabinet is op 3 juli 1946 door Wilhelmina (die geen koningin meer was) ontslagen nadat er in mei

  1946 Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden, waaruit het zogenaamde democratisch

  gekozen PvdA/KVP ‘kabinet-Beel I’ is gevormd. Kabinet Beel I en de daarop volgende kabinetten zijn

  echter geen democratisch gekozen kabinetten. Het zijn vervolg kabinetten op het door Wilhelmina

  (die geen koningin meer was) benoemde kabinet ‘Schermerhorn-Drees’. Als het eerste kabinet na de

  tweede wereld oorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd door Wilhelmina (die geen

  koningin meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten tot heden per definitie niet

  democratisch zonder koning(in) als staatshoofd.

  Nu hierbij is bewezen dat Nederland vanaf 18 mei 1940 geen koning(in) meer heeft en daarmee ook

  geen regering meer kan vormen met als staatshoofd een koning(in).

  Concreet betekent dat het Hiltler- kabinet zich vanuit de door prins Bernhard opgerichte Bilderberg conferenties heeft voortgezet met behulp van de door Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Willem-Alexander

  (die geen staatshoofd meer zijn) benoemde Nederlandse minister-presidenten, ministers,

  commissarissen der koningin en burgemeesters met als belangrijkste adviesorgaan en hoogste

  bestuursrechter de Nederlandse Raad van State onder voorzitterschap van Wilhelmina, Juliana, Beatrix

  en Willem-Alexander (die geen staatshoofd meer zijn).

  Er bestaat dus geen rechtsgeldige grondwet en geen staatshoofd

 6. Martin Bosman , kan het altijd heel goed brengen , het is wel erg jammer dat Nederland niet bestaat , het is een B.V. sinds 1848 , dus we hebben helemaal geen grondwet , na Willemina de zetel had verlaten en dus buiten het rijk is vertrokken in mei 1940 is de grondwet van 1939 overtreden en door de Duitse inval is deze “grondwet van 1939“ helemaal verdwenen en Duitsland heeft geen vredesverdrag getekend met Nederland , en Wilhelmina heeft ook helemaal niets terug geclaimd , dus Nederland is nog steeds een provincie van Duitsland , Wilhelmina had tegen de muur gemoeten voor haar oorlogsmisdaden en zij heeft dus als landverraadster de eerste kabinet benoemd , wat niet kan in een democratie , we zitten hier nog steeds met een Hitlerkabinet en ook daarom worden er nog steeds burgermeesters benoemd en niet gekozen.

 7. Sneller is een echte Nieuwe D66 kliek aanhanger. Hij geeft geen antwoord op de vraag over de opmerkingen van Ollogren over de republiek Amsterdam en het negeren van een eventuele verkiezings overwinning door de PVV. Walgelijk mannetje van een gestoorde D66 partij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *