Geen widgets gevonden in de zijbalk

Uit internationaal vergelijkend onderzoek is gebleken dat in het Nederlandse bestuur ongelooflijke mogelijkheden zijn tot frauduleuze zaken. Alle vlaggetjes staan op rood.

Als Omtzigt aan de Minister, Bruins Slot vraagt wat we daar aan gaan doen, komt vooral naar voren dat het niet te streng moet worden….

Uit: Integriteit openbaar bestuur
10 maart 2022

23 gedachten over “Na vragen van Omtzigt wil minister Bruins Slot vooral niet te strenge regels voor ambtenaren”
 1. Eigenlijk zou de nadruk moeten liggen met wat er allemaal misgaat binnen de Regering en zijn leger aan Ambtenaren. Want wanneer de Regering zich denkt te mogen permitteren om essentiele informatie voor de 2e Kamer achter te houden of deze informatie wordt pas op het allerlaatste moment voor een debat met de 2e Kamer gedeeld, Aangezien dit niet meer als eenmalig gezien kan worden dan zou men daar eerst maar eens onderzoek naar moeten doen. Want hierdoor kan de 2e Kamer zijn werk niet naar behoren uitvoeren, zeker wanneer er over een bepaald wetsvoorstel gestemd moet worden dan zou het door het gebrek aan informatie, wellicht Kamerlieden een verkeerd standpunt gaan innemen. Het is een bewust gekozen tactiek waar de Rutte regeringen zich dan ook regelmatig aan schuldig maken. Hetzelfde is het geval met de WOB verzoeken welke 2e Kamerleden indienen, deze worden veelal niet op tijd geretourneerd , sterker nog het overgrote deel daar wordt de retour termijn ruimschoots van overschreden of opgevraagde stukken worden zwaar gecensureerd uitgedeeld, zonder dat daarvoor een wettige en legitieme voor is. Dit wanbeleid heeft tot nu toe niet tot de nodige konsekwenties geleid. Op deze manier zal er ook daadwerkelijk niets gaan veranderen en kan de Regering zijn destructieve invloed van onnodig traineren of het onjuist informeren naar de 2e Kamer blijven uitoefenen. De Regering heeft er ook het handje van om Moties die de 2e Kamer en 1e Kamer reeds heeft goedgekeur gewoonweg niet uit te voeren of te traineren om deze zolang mogelijk uit te stellen. Tevens worden Moties ook vaak afgeraden door de Regering om oneigenlijke redenen waardoor zij niet in stemming kunnen worden gebracht. Waar ik maar mee wil zeggen dat een onderzoek naar het reilen en zeilen van de Regering en zijn Ambtenaren zeker te rechtvaardigen is. Per slot van rekening zet de Regering de toon van de muziek.

 2. De volgende rel komt er al aan, Caroline vd Plas en Fleur Agema blijken lang gevolgd te zijn door de NCTV terreurcoordinator tijdens corona. Rutte wist hiervan, werkelijk ongehoord, welke leugen zou onze Mark nu weer uit de jast gaan halen, dit is werkelijk verwerpelijk, KGB praktijken onder leiding van Vladimir Rutte,

 3. Opvallende verkiezingsprogamma van D’66 :
  Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. We mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.

 4. Hoe gaan ze zonder controle weer 5 miljard belastinggeld laten stelen, weggeven, verduisteren, zonder bon uitgeven…… daar moeten we niet te streng tegen zijn….
  In nederland is alles te koop….
  Ook in den haag is alles te koop.

 5. Ik blijf erbij zolang politici, bewindslieden en ambtenaren niet (strafrechtelijk) vervolgd worden voor het bewust vertreden van de wet, of ze ernstige nalatigheid/onbehoorlijk bestuur verweten kan worden; is er geen sprake van een democratische rechtspraak. Nederlandse politici praten graag bananen republieken, maar zelfs is Nederland qua corruptie en onbehoorlijk bestuur geen haar beter.

 6. Ambtenaren worden zo fel door kartel politici beschermd vanwege de innige relatie met kabinetten/regeringen. Ze houden elkaar de hand boven het hoofd en weten dat ze elkaar niet zullen afvallen. Een hele zieke situatie waar de NL burger de dupe van is.

 7. Onder ede verklaarde Rutte, in de EERSTE kamer, de wet aan de kant te schuiven, als hem dat goeddunkt. Daar had Rutte DIRECT GEARRESTEERD moeten worden.

 8. Inmenging, belangenverstrengeling, lobbyisten, vriendjespolitiek, corruptie, nevenfuncties en de baantjes carrousel.
  Kaar helder dat het niet klopt!

 9. Al jaren wordt er gefraudeerd met 'stemmen'. Stemmen is een illusie. Het IDEE dat je, als burger, wat 'in te brengen' hebt. En hoe moeilijk kan het zijn om er mee te frauderen?

 10. Wat mij vooral ook opvalt is de ongegeneerde sluikreclame in de vergaderzaal.
  Altijd alle flesjes water op tafel met de logo naar de camera toegedraaid! Let maar op !

 11. het is omgekeerd, bij ambtenaren horen juist zwaardere straffen te gelden, het is overduidelijk wat hier aan de hand is. IN mijn situatie, ik zit zelf in een klokkenluiderssituatie, zijn ca 200-300 ambtenaren betrokken met hoge ambtenaren, 3 burgemeesters, dhr Molkenboer, mw Dijksma en dhr den OUdsten, rechters, president rechtbank mw Medlink, chef VIK (bureau integriteit) politie UTrecht Paardeveld, die uitermate frauduleus gehandeld hebben en direct hiervoor gearresteerd moeten worden. bestuur Utrecht en Woerden reeel dat zij direct aftreden. Hele ambtsbestuur plat en het is ireeel om nog gemeenteraadsverkiezingen op deze grond te houden. Daarbij komt dat er op mij frequentieapparatuur is gezet waarmee frequenties energetisch in een lichaam gezet kunnen worden, deze apparatuur wordt ook op het internet vermeld bij stichtingen en bekend is dat de politie over deze apparatuur beschikt. Het gaat hier over dodelijke martelapparatuur waarmee mensen kunnen overlijden (of ziekte/manipulatietechnieken) zonder dat zichtbaar zal zijn dat mensen hierdoor overleden zijn. Gemeentebesturen en de regering is bekend met deze apparatuur, er is nog steeds niet ingegrepen. In het buitenland staat deze apparatuur gelijk aan messteken/gebruik van vuurwapen. (stichting Stopeg)Ik ben bijna door deze apparatuur overleden. Reguliere geneeskunde heeft deze apparatuur tot op heden volstrekt genegeerd of is niet bekend, doet alsof het er niet is. Dit kan nu niet meer. Heel urgent dat er gehandeld wordt. Het is ook aan het volk om naast klokkenluiders te gaan staan, totdat het klaar is, recht is

 12. Oh die dame , heb haar nu 1 keer in een Kamerdebat mogen aanschouwen en de enorme afstand en gebrek aan contact met de overige Kamerleden viel direct op , een ouderwetse CDA-kraai oftewel doodgraver deze mevrouw .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *