Geen widgets gevonden in de zijbalk

Bekijk de volledige uitzending hier: https://www.blckbx.tv/binnenland/medialogica-en-eendimensionaliteit-bedreigen-redelijkheid-zegt-prof-dr-cees-hamelink

In iedere oorlog wordt door alle partijen gelogen en bedrogen. Het is als een dodelijk gemaskerd bal. De media zouden de rol van ontmaskeraars op zich moeten nemen, maar laten dit na. Door de medialogica en de vernauwing van de publieke ruimte staat de redelijkheid onder druk, zegt prof. dr. Cees Hamelink.

De Chinese militair strateeg Sun Tzu zei al in 500 v. Chr.: “Ieder vorm van oorlogsvoering is gebaseerd op bedrog.” En zo is het nog steeds. Tegenwoordig wordt de situatie nog eens extra vertroebeld doordat de meeste conflicten zijn gemediatiseerd. Dat wil zeggen dat we alleen iets over conflicten en slachtoffers weten als de media erover berichten.

Door de medialogica worden alleen bepaalde aspecten van een conflict belicht en wordt de historische context vaak genegeerd. Ook zijn media bijna altijd partijdig en plaatsen zij een conflict meestal in een frame, waarin ‘wij’ de goeierikken zijn en ‘zij’ de slechterikken. Bij het duiden van gebeurtenissen worden zij vaak ‘geholpen’ door spindoctors. Zo zijn veel media verworden tot doorgeefluiken van de macht.

Net als bij corona is er rond het conflict tussen Rusland en Oekraïne één dominant narratief: het NAVO-narratief. Het bevragen van deze opgedrongen consensus leidt onherroepelijk tot excommunicatie. Zoals historica Anna Morelli het verwoordt: “In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is en naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt in te nemen, of officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand.”

Door de medialogica en de vernauwing van de publieke ruimte worden veel aspecten van de oorlog in Oekraïne buiten de radar gehouden. Ook worden niet-westerse perspectieven, zoals die van landen als China, India en Brazilië, onderbelicht. Hoewel de mens van nature te veel werkelijkheid niet kan verdragen, zullen we moeten leren leven met een werkelijkheid die ingewikkeld en meerdimensionaal is. Want slagen we hier niet in, zo zegt Hamelink: “Dan zijn we wellicht – net zoals in 1672, rampjaar voor Nederland – niet alleen redeloos, maar ook radeloos en wellicht ook reddeloos.”

Jij kan helpen met een donatie maar ook door deze video te delen op social media en/of via Whatsapp, telegram, signal, messenger, whatever…als de video maar zoveel mogelijk mensen bereikt.

Over Stichting blckbx

Stichting blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die primair wordt gefinancierd door de donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen is waar we voor staan.

Hoewel we zorgdragen om de kosten zo minimaal te houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen professionele onafhankelijke content te maken. Hierbij valt te denken aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Daarom kan blckbx alleen voortbestaan via het eigen publiek, dus door jou.

Als je deze uitzending waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijk nieuwsplatform inziet, dan kan je meehelpen om de continuïteit van blckbx te waarborgen. Alleen door (regelmatige) donaties kunnen wij immers onafhankelijke content blijven produceren en dit verder uitbreiden, met als doel om met elkaar – en met steeds meer – de wereld beter te begrijpen.

Steun je ons?

Doneren kan via https://blckbx.tv/doneren

—-
Wil je op de hoogte blijven?

Twitter – https://twitter.com/blckbxnews

Telegram – https://t.me/blckbxtv

Facebook – https://www.facebook.com/blckbxnews

Instagram – https://www.instagram.com/blckbx.tv

Linkedin – https://www.linkedin.com/company/blckbx-tv/

19 gedachten over ““Medialogica en eendimensionaliteit bedreigen redelijkheid,” zegt prof. dr. Cees Hamelink”
 1. De andere kant van deze oorlog moeten wij helaas zoeken op sites die nog de waarheid laten zien en horen.
  Bedankt Cees 🖤

 2. Dus Rusland gebruikt de zelfde redenering om Ukraine binnen te vallen als America gebruikte om Irak binnen te vallen??? Wat een bullshit verhaal..

 3. Is het niet de taak van de politie om mensen die de samenleving schaden op te pakken en te berechten!?
  Begin is in Den Haag bij de politiek en alles wat meedoet aan het verdienmodel.
  Het uitbuiten, mishandelen en verwaarlozen is strafbaar maar zij de politiek, de rechters, de instellingen, de bedrijven die vervuilen, advocaten en alles wat het mogelijk maakt om te liegen en te bedriegen en er geen heldere herinneringen meer aan te hebben is schuldig.
  Wie dat niet wil erkennen dient geen rechtstaat maar een sekte die willens en wetens zich als individu bewust is wat het doet.
  En dat verdiend zijn of haar gepaste straf en daarna of tijdens psychische behandeling en hulp.
  Opgeleiden van verkeerd geleerd en aangeleerd gedrag met hun diploma's en titels zijn de zwaarbeschadigste mensen op aarde die zich leider noemen maar de grootste lijders zijn.
  En daar moet worden ingegrepen dat is rechtvaardig maar de rechters in het land hebben hun ziel al verkocht aan het systeem.
  En daarom Vader en Moeder sta op voor uw kinderen.
  Laten we ze niet achterlaten met de problemen van deze duivels.
  I AM THE ALPHA🐺
  ✝️❌⚡🤎AE1⚖🙏

 4. ‘Vrijwel zeker bewegen we ons in de richting van een tijdperk van totalitaire dictaturen, een tijdperk waarin de vrijheid van gedachte eerst een dodelijke zonde zal zijn, en vervolgens een betekenisloze abstractie. Het autonome individu zal niet meer bestaan.’
  George Orwell, Inside the Whale (1940)

 5. Hier past maar een antwoord op: AMEN.

  Vandaag werd ik geconfronteerd met een situatie waarin iemand me in opperste nood om geld vroeg. Veel geld. Ik kon het geld niet missen, maar ik heb die persoon toch geholpen. Waarom? Misschien ben ik besodemieterd, maar ik zag de pijn, de radeloosheid bij een mens.
  Mensenrechten. Het is niets abstracts vanuit een luie stoel. Mensenrechten, ook die van anderen die je niet kent, is met daad dat na streven. Doen.
  Werd ik besodemieterd? No regrets, ik heb mijn hart gevolgd.

 6. Het probleem is multi cultuur neo liberalisme feminisme woke cultuur corrupte bankiers cultuur marxisme en bovenal de technologie

 7. Professor Hamelink is serieus de weg kwijt. Hij raaskalt maar wat en haalt het rampjaar 1672 erbij. Zonder enig niveau, net als alles op dit commercieel complotkanaal en vermoedelijk gesponsord door Rusland.

 8. Alsjeblieft Alsjeblieft houden jullie op met die irritante muziekjes in al jullie video's?!? Jullie zijn ZO goed bezig en ik/wij zijn zo blij met jullie kanaal maar het is verschrikkelijk dat alles zo vervuild wordt en daardoor ook de aandacht weghaalt bij ingesproken teksten, commentaar en beelden! PLEASE…???

 9. Code van Bordeaux

  door dat deze code geschonden word door de MsM zijn er miljoenen mensen de dood in gejaagd , door het liegen over HCQ en Ivermectine.

  Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist.
  Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van fair commentaar en kritiek.
  De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
  Bij het verkrijgen van nieuws, foto's en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
  Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.
  Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.
  De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sekse, seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst. (Dit voorschrift is in 1986 ingevoegd, zodat de oorspronkelijke artikels 7 en 8 opschoven en 8 en 9 werden.)
  Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen:
  plagiaat
  laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen
  het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, voor het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie
  het kwaadwillig geven van een valse voorstelling van zaken ("malicious misrepresentation").[2]
  Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of anderen.

 10. Code van Neurenberg

  De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk

  Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
  De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.
  Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
  Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
  Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.
  Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
  Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
  Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
  Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.
  Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
  Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *