Geen widgets gevonden in de zijbalk

Stem FVD 22 November!

✓ Word ook lid van FVD voor maar €25 per jaar
https://fvd.nl/word-lid

► TWITTER: https://twitter.com/fvdemocratie
► FACEBOOK: https://facebook.com/forumvoordemocratie
► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fvdnl
► WEBSITE: https://fvd.nl

☻ SUBSCRIBE NU: http://bit.ly/2tjUcZk

Door Larry Cobb

25 gedachten over “LlVE! | Forum voor Democratie in Den Bosch! Met Thierry Baudet!”
 1. FVD: Laat toch aub de moties zien waar jullie en de andere partijen voor of tegen hebben gestemd: dat maakt super duidelijk wie wat heeft gedaan – in de plaats van hun mooie praatjes !!!

 2. FVD ook een fan van maar fvders moeten nu nadenken en op PVV stemmen zodat we in ieder geval over rechts gaan, versnippering van partijen die nog wel nadenken kunnen we nu even niet gebruiken.

 3. Ik ben fan van FVD maar af en toe denkt Baudet echt niet na. Alsof armen geen last hebben van inflatie. Daar treft men juist de armen! Die hebben misschien geen spaargeld,maar dus ook geen enkele reserve! Maar de huur boodschappen, alle losse en vaste lasten worden duurder! Waar moeten ze dat vandaan halen? Ze kunnen alleen schuld maken! Dus kom niet met de onzin dat alleen midddengroepen getroffen worden!

 4. Er bestaat niet zoiets als het ultieme recht een kind op de wereld te zetten, je moet hier ook geschikt voor zijn. Veel probleem kinderen komen uit gezinnen waar weinig inkomen is en veel aanvullende subsidies. Dit is uiteindelijk te weinig om een kind een goed en veilig bestaan te geven. Misschien moeten wij grenzen gaan stellen aan al die subsidies, zodat niet iedereen maar kinderen op de wereld kan zetten? Je moet het zelf kunnen verdienen.

 5. Er bestaat niet zoiets als het ultieme recht een kind op de wereld te zetten, je moet hier ook geschikt voor zijn. Veel probleem kinderen komen uit gezinnen waar weinig inkomen is en veel aanvullende subsidies. Dit is uiteindelijk te weinig om een kind een goed en veilig bestaan te geven. Misschien moeten wij grenzen gaan stellen aan al die subsidies, zodat niet iedereen maar kinderen op de wereld kan zetten? Je moet het zelf kunnen verdienen.

 6. elke keer weer, thierry, minuut 1.11 waarom nu, je had iedereen beet ze gingen allemaal stemmen, ieder mens veranderd met macht op het podium leer wat massa-psychologie. Ik weet dat je echt wilt zijn, maar dit hoorde echt niet in het verhaal. Ik weet dat je gelijk hebt over dwe fathers right movement… maar is dit het belangrijkse item op de agenda, thierry??? hou de richting eens in de gaten.. tjsonge tjonge…beginner..

 7. Een luchthaven in de Noordzee lijkt mij niet verstandig. Je krijgt enorm veel uitstoot van Kerosine in de Noordzee, gevolg: vis die na een paar maanden niet meer te eten is en de hele Noordzee dus vergiftigd is met fijnstof van Kerosine.

 8. In de EUWEF nazipropagandamedia vandaag: vaccinatieschade. Morgen weer onwelwordingen,

  "Extreem veel kinderen in ziekenhuizen: mogelijk door slechte afweer, vapen en klimaat
  Kinderen lijken momenteel veel bevattelijker voor virussen en bacteriën dan normaal. Alle bedden op de kinderafdelingen in de ziekenhuizen liggen vol, grotendeels door jonge patiënten met ernstige luchtwegproblemen, zoals longontstekingen. Daar zijn verschillende mogelijke oorzaken voor te geven: de coronamaatregelen van de afgelopen jaren is er een van.

  Het lijkt wel alsof de DPG EUWEF Nazikartelmedia er van geniet om deze berichten te delen.
  Alsof ze voor de covidnazi's de stand van zaken verslaan.

 9. Een nieuwe politiek en het internationale kartel doorzien en ontmaskeren. Directe democratie, referenda en betrokken burgers. Dat is FVD!

 10. Een manspersoon (aan het einde van de bijeenkomst), gisteren aanwezig in de zaal, stelde jullie een vraag aangaande een huurovereenkomst. Het viel mij in het bijzonder op dat het antwoord op de door hem gestelde vraag louter was gebaseerd op een bestuursrechtelijk invalshoek (urgentieverklaring). Vermoedelijk had de man in kwestie tevens een civielrechtelijk antwoord van u verwacht:

  Zoals bekend is sedert 2015 de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van kracht (staatsblad 2016, nr. 158).

  Men heeft gemeend dat degenen die kunnen doorstromen naar een andere woning (denk aan gezinsuitbreiding, inkomensstijging) daadwerkelijk sneller kunnen doorstromen naar een passende woning. Zodoende blijft een (sociale) huurwoning toegankelijk voor degenen die dat daadwerkelijk behoeven, (Kamerstukken II 2015-2016, 34373, nr. 3, Mvt). De uitwerking daarvan ziet men terug in artikel 7:271 van het Burgerlijk Wetboek:

  Artikel 7:271 lid 1 aanhef jo sub a jo sub b van het Burgerlijk Wetboek (met betrekking tot huurovereenkomsten voor bepaalde tijd) beschrijft het volgende:

  "In afwijking van artikel 228 lid 1 eindigt een voor bepaalde tijd voor de duur van: langer dan twee jaar aangegane huur ingeval een woonruimte voor zover deze als zelfstandige woonruimte is verhuurd, een woonwagen of een standplaats, of langer dan vijf jaar aangegane huur ingeval van een woonruimte voor zover deze als niet zelfstandige woonruimte is verhuurd, niet door het enkele verloop van de huurtijd.

  OP EEN VOOR BEPAALDE TIJD VOOR DE DUUR VAN TWEE ONDERSCHEIDELIJK VIJF JAAR OF KORTER AANGEGANE HUUR IS ARTIKEL 228 LID 1 OVERKORT VAN TOEPASSING, MITS DE VERHUURDER NIET EERDER DAN DRIE MAANDEN MAAR UITERLIJK EEN MAAND VOORDAT DIE BEPAALDE TIJD IS VERSTREKEN, DE HUURDER OVER DE DAG WAAROP DE HUUR VERSTRIJKT SCHRIFTELIJK INFORMEER."

  Inmiddels is bekend dat de woningmarkt op slot zit en dat het niet vrij eenvoudig is om door te stromen naar een andere woning, terwijl artikel 7:271 lid 1 sub b bewerkstelligt dat huurders op wie bovenstaande situatie van toepassing is, in dat geval niet van rechtswege afdoende huurbescherming genieten. Als de verhuurder de huurder binnen de gestelde termijn (niet eerder dan drie maar uiterlijk een maand voordat die bepaalde tijd, is verstreken) informeert dat hij de woning moet verlaten, dan zit de huurder vanaf het moment dat de termijn verstrijkt mogelijk zonder huurwoning. Wellicht had de vraagsteller hier een vraag over?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *