Geen widgets gevonden in de zijbalk

De volledige uitzending van blckbx today #302 vrijdag 12 april 2024 is te bekijken via:
https://www.blckbx.tv/livestreams/blckbx-today-2024-04-12

Het pact on Migration and Asylum is woensdag aangenomen in het Europees Parlement, na 10 jaar aan voorbereidingen in een poging grip te krijgen op de vluchtelingenstroom. Samen met jurist en publicist Sietske Bergsma bespraken we de mogelijke gevolgen van deze invloedrijke wet.

juriste en publiciste Sietske Bergsma, gezondheidspsycholoog Huibrecht Boluijt en journalist David Boerstra

Presentatie: Erwin Taams

Waardeer je deze video(‘s)? Like deze video, abonneer je op ons kanaal en steun de onafhankelijke journalistiek van blckbx met een donatie ➡ https://www.blckbx.tv/doneren

Wil je op de hoogte blijven?
Telegram – https://t.me/blckbxtv
Twitter – https://twitter.com/blckbxnews
Facebook – https://www.facebook.com/blckbx.tv
Instagram – https://www.instagram.com/blckbx.tv
LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/blckbxnews/
TikTok – https://www.tiktok.com/@blckbx.tv

#blckbxtoday #eu #migratie

29 gedachten over “EU-Migratiepact goedgekeurd”
 1. Het was van in het begin een leugen dat het ging om vluchtelingen. Ze zijn al tientallen jaren propaganda aan het verspreiden.

 2. Het is doorgestoken kaart. Eu landen die die indringers weigeren, kunnen dit niet meer als die indringers eerst in een ander eu land een eu paspoort bekomen wegens vrije beweging binnen eu.

 3. Zolang de EU mensen naar hier lokt met gratis geld, gratis huizen en open onbewaakte grenzen gaan die indringers natuurlijk blijven komen. Het is zoals inbrekers een beloning geven als ze bij jou inbreken.

 4. Eu heeft letterlijk het doel en plannen gemaakt om honderden miljoenen Afrikanen te importeren de komende jaren. Moedwillige geplande genocide van de autochtone bevolking.

 5. Wij inwoners hebben niets te vertellen? Straks krijgen wij gelijksoortige situatie als de ‘settlers’ in Palestina, zetten ze ons t huis uit en nemen ze alles over! Dan mogen we vluchten naar Africa? Of Turkije? Mooi vooruitzicht! En afkopen, grootste waanzin, valt Ursula hieronder, afkopen voor een euro!

 6. Jullie snappen er niets van, ze beheersen alles. Alles gaat volgens plan. Of dacht je dat die emigratiestroom per ongeluk op gang is gekomen

 7. De jongens , weliswaar niet allemaal, maar velen van 13 tot 18 jaar roven als jaren verzorgingsartikelen t/m dure parfum, kleding, en ook in de supermarkt. Personeel laat hen gaan want naar de politie bellen gaat teveel tijd kosten en het personeel is ook jong (en goedkoop) en onvoldoende ervaren om dit gedrag van een groep jonge gelukzoekers te kunnen hanteren. Waarom kunnen straks deze jongeren wel teruggestuurd worden en nu niet???

 8. De aloude linkse oplossing voor alles: administratie, registratie, meer bureaucratie. Ondertussen blijven ze binnenstromen 'maar nu worden ze eerlijker verspreid'. Dat is net zoiets als 'we gaan buikloop eerlijker verdelen'. En wat helemaal belachelijk is, is de zogenaamde grensbewaker nummer 1, Frontex, waarvan de ongetwijfeld linkse voorman alvast roept 'wa doe ju deran'. Oftewel, alles blijft zoals het is, we gaan gewoon kapotgemigreerd worden.

 9. Waarom wordt dit niet na de Europese verkeizingen bepaald. En er dan geen 10 jaar over doen. Dit is absurd!
  Woningtekort, artsen tekort, geld tekort, … maar niet minder instroom???

 10. EU is het beest uit de zee en de VS het beest uit de aarde. Openbaringen 13. Ik zag een beest uit de zee opkomen dat tien horens en zeven koppen had. Op elk van zijn horens stond een kroon en op zijn koppen stonden beledigingen tegen God. En hij deed zijn muil open en braakte de grofste beledigingen uit tegen God, tegen zijn naam, tegen zijn tempel en tegen allen die in de hemel woonden. Het beest uit de aarde trad namens het eerste beest op en oefende dezelfde macht uit. Het dwong de aarde en haar bewoners het eerste beest, dat van zijn dodelijke wond genezen was, te aanbidden. Dat tweede beest deed indrukwekkende tekenen: het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel regenen. 14 Door deze indrukwekkende dingen die het tweede beest namens het eerste beest deed, werden de bewoners van de aarde misleid. Het kreeg hen zover een standbeeld te maken van het beest dat ondanks zijn dodelijke wond was blijven leven. 15 Het tweede beest kreeg zelfs macht om het standbeeld te laten leven, zodat het kon spreken en iedereen kon laten doden die het niet wilde aanbidden. 16 Het tweede beest had iedereen in zijn macht, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. 17 Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn of het getal dat het symbool van die naam is.

  18 Hier is wijsheid nodig. Wie verstandig is, kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is het getal van een mens, namelijk zeshonderdzesenzestig.

  Het merkteken van het beest en de gevolgen die komen zullen. Openbaring 16. De zeven engelen gieten hun schalen uit

  1En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde.

  2En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke Ex. 9:9,10,11zweer bij de mensen die Openb. 13:16,17het merkteken van het beest hadden en Openb. 13:14die zijn beeld aanbaden.

  3En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd Ex. 7:20bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf.

  4En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed.

  5En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Openb. 1:4,8; 4:8; 11:17Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt.

  6Aangezien zij Matt. 23:34het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het.

  7En ik hoorde een ander Openb. 15:3bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

  8En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur.

  9En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij Vers 11,21lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

  10En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn.

  11En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

  12En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.

  13En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen.

  14Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die 2 Thess. 2:9; Openb. 13:13; 19:20tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen Openb. 17:14; 19:19; 20:8voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.Demonen: Er zijn in het Grieks twee verschillende woorden die in de SV allebei met duivel zijn vertaald zodat het onderlinge verschil niet meer zichtbaar is. Dat is in dit geval een gemis, omdat het verschil in betekenis tussen de twee betreffende termen niet zonder relevantie is. Het Griekse diabolos verwijst namelijk naar de duivel zelf, terwijl het woord daimoon betrekking heeft op een engel van de duivel. Vandaar dat besloten is om het eerste woord met duivel te vertalen en het tweede met demon.

  15Zie, Ik kom Matt. 24:43; Luk. 12:39; 1 Thess. 5:2; 2 Petr. 3:10; Openb. 3:3als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet Openb. 3:18naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

  16En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

  17En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Openb. 21:6Het is geschied.

  18En er kwamen Openb. 4:5; 8:5stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot!

  19En Openb. 14:8de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in Openb. 18:5gedachtenis, en Hij gaf haar Jer. 25:15; Openb. 14:10de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.16:19 van Zijn grimmige toorn – Letterlijk: van de toorn van zijn grimmigheid.

  20En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden.

  21En grote Openb. 11:19hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen Vers 9,11lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

  Hoor de angstige Covidianen, Vaccinzeloten, klimaatgekken, LGBTQ+, WOKE, oorlogzuchtige gehersenspoelde MSM schapen en proefkonijnen, maar bovenal de goddelozen krijsen…….IS OOK COMPLOTTHEORIE. WEG MET DE BIJBEL, GEEN GRAP.

 11. Frankrijk zet deze mohamedjes op de trein naar Nederland. Nederland moet ze opnemen omdat ze niet terug willen. Eén grote bende.
  Later komt er een vracht nareizigers vader moeder oom tante honderden neven en nichten. 80 % is zo krimineel als de pieten.
  Wat de linkse bende Nederland aandoet is 100% krimineel. Miljarden belasting geld vernietigd. Miljarden schade aan huizen en auto's die in de hens worden gezet.

 12. Al dat illegale kkr volk moet verdelgd worden!
  Ze zijn dom, vies, ongeschoold, ongemanierd, crimineel en hebben schijt aan onze cultuur, taal en samenleving.
  Willen alleen maar geld en denken dus ook alleen aan zich zelf.

  Ze zijn intolerant jegens de blanke westerse mensen en van ons wordt verwacht dat we dat stink volk dat we ze tolereren.

  Ze kosten de belastingbetaler heel veel geld en ze dragen nauwelijks tot niks bij aan onze samenleving.

 13. Wie gaat dit betalen zoete lieve gerritje (geertje) Nederland belasting paradijs.. gratis kost en inwoning ..stoppen met omvolken en overbevolken van Nederland geen Eurobia of Nedereurobia stoppen met migratie gelukzoekers uit de veilige landen uit Verweggistan (Syrië en noordafrika Nederland is gewoon een provincie van Brussel WEF kuddevolk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *